Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021

August 13, 2021

LAFOOCO công bố thông tin về Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020. Vui lòng xem file đính kèm bên dưới + Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2021+ CV giải trình chênh lệch

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị 6 tháng đầu năm 2021

July 29, 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An 6 tháng đầu năm 2021(Chi tiết xem file đính kèm)