huy-chuong

HUY CHƯƠNG

– 01 : Theo Vinacas trong năm 2015, Lafooco nằm trong Top 5 công ty xuất khẩu điều nhân sống và hàng rang chiên.
-02: Lafooco nằm trong danh sách Forbes top 200 công ty vừa và nhỏ tốt nhất Châu Á năm 2013.
– 03: Chúng tôi sản xuất và cung cấp hạt điều dựa trên tiêu chuẩn AFI, như các xét nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phân loại, kích thước và miêu tả các loại hạt.
-04: Giấy chứng nhận BRC loại A.

Lafooco cũng là thành viên của các hiệp hội uy tín trong nước và ngoài nước như AFI, CENTA, VINACAS, …

– Hệ thống quản lý chất lượng của lafooco đã được kiểm định và đánh giá phù hợp với các yêu cầu của TVCN ISO 9001:2008 / ISO 9001:2008 cho việc chế biến và cung cấp các loại hạt.

– Lafooco đã hoàn thành tất cả các yêu cầu của TCVN 5603:2008 (CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003) cho chế biến nhân điều, hạt điều rang chiên và đậu phộng.

– Lafooco được Fairtrade chứng nhận tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn và các yêu cầu của chứng nhận FLOCERT. Để thiết lập chuỗi giá trị Fair Trade, Lafooco đã hợp tác chặt chẽ với khách hàng, nhà thu mua nguyên liệu, hợp tác xã nông dân trong chuỗi cung ứng để thiết lập một chuỗi theo như các tiêu chuẩn của Fair Trade đưa ra. Hiện nay, một phần khu vực cung ứng nguyên liệu của Lafooco đã được tổ chức Fair Trade chứng nhận và khu vực này cung cấp hơn 500 tấn nhân điều với chứng nhận Fair Trade cho Lafooco.