TẦM NHÌN

Trở thành công ty kinh doanh và sản xuất uy tín nhất Việt Nam cung cấp các sản phẩm hạt hảo hạng cho toàn thế giới với dịch vụ tận tâm và hiện đại.

SỨ MỆNH

Từ khi thành lập năm 1985, Lafooco luôn cam kết mang đến các sản phẩm hạt điều chất lượng tốt nhất cho khách hàng Việt nam và thị trường cao cấp trên toàn thế giới.

Với triết lý tận tâm, chúng tôi liên tục đổi mới trong phương thức kinh doanh, trên 2 khía cạnh kinh doanh và trách nhiệm xã hội để mang đến dịch vụ uy tín và minh bạch.

GIÁ TRỊ

2

Tiên phong
trên thị trường

2

Đam mê đến
từng sản phẩm

2

Tận tâm
phục vụ

2

Minh bạch
kinh doanh

2

Quan tâm đến
trách nhiệm xã hội