TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ

Lafooco hiểu rằng nhu cầu sản phẩm hạt đa dạng tuỳ vào yêu cầu của mỗi khách hàng. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với khách hàng, thương gia và người nông dân để thiết lập một chuỗi giá trị dựa trên các tiêu chuẩn của Fair Trade.