Tin tức chính

LAFOOCO CÔNG BỐ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG SỐ 9259/GPMT-STNMT

December 21, 2023

LAFOOCO công bố giấy phép môi trường của dự án nhà máy chế biến sản phẩm có nguồn gốc nguyên liệu từ nông sản khác (trừ hạt điều) - công suất 6,300 tấn sản phẩm/ năm Chi tiết xem file đính kèm

LAFOOCO CÔNG BỐ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG SỐ 7344/GPMT-STNMT

October 11, 2023

LAFOOCO công bố giấy phép môi trường của dự án Nhà máy Lafooco 1 - công suất 10,000 tấn sản phẩm/ năm tại cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Tp. Tân An, Long An (Chi tiết xem file đính kèm)