ĐƯỢC THÀNH LẬP NĂM 1985

Lafooco – một thành viên của PAN Food - là doanh nghiệp tiên phong trong kinh doanh và sản xuất chế biến hạt điều tại tỉnh Long An, Việt Nam.

1985

Lafooco được thành lập và trở thành doanh nghiệp tiên phong trong ngành điều Việt Nam.

1995

Chúng tôi là một trong bốn công ty đầu tiên chuyển đổi từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần.

2000

Chúng tôi là công ty thứ 5 niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Lafooco chính thức trở thành thành viên của PAN Food.

Chúng tôi xây dựng chiến lược sản xuất thực phẩm bền vững, được hỗ trợ tài chính và quản lý, và tiếp thị từ công ty mẹ PAN Food.