Vui lòng để lại thông tin liên hệ:

Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
81B, quốc lộ 62, phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: (84 72) 3823900 - 3821501

Fax: (84 72) 3826 735 – 3826 060

Email:
info@lafooco.vn - lafooco@lafooco.vn

Website:
www.lafooco.vn - www.lafooco.com.vn