12

Jul
2016

Xuất khẩu hạt điều sụt giảm 3 tháng liên tục

Source: Lafooco

VINAGRI News – Kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang thị trường nước ngoài sụt giảm liên tiếp 3 tháng gần đây.

VINAGRI News – Kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang thị trường nước ngoài sụt giảm liên tiếp 3 tháng gần đây.
 hat dieu 6
Cụ thể, tháng 11.2013 giảm 0,24%; tháng 12.2013 giảm 4,22% và tháng 1.2014 tiếp tục giảm 22,69% so với tháng 12. Tháng 2.2014, xuất khẩu hạt điều cả nước ước đạt 9.000 tấn với kim ngạch là 57 triệu USD.
Tính chung hai tháng đầu năm, khối lượng xuất khẩu đạt 28.000 tấn với giá trị 169 triệu USD, giảm 0,1% về khối lượng nhưng tăng hơn 2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Năm 2014, Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hạt điều nhân cùng mặt hàng dầu vỏ hạt điều và sản phẩm hạt điều chế biến khoảng 2,2 tỉ USD.
L.Hương/ Báo Lao Động