Tin tức chính

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP MỚI T09-2019

August 13, 2019

Hiện nay, Lafooco có nhu cầu tuyển dụng các vị trí như sau: Nhân viên bán hàng:                              01 người;     Mô tả công viêc tại đây Nhân viên hành chánh nhân sự:            01 người;     Mô tả công...

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP T05-2019

May 3, 2019

Hiện nay, Lafooco có nhu cầu tuyển dụng các vị trí như sau: Nhân viên bán hàng:                             02 người;     Mô tả công viêc tại đây Nhân viên y tế:                                      01 người; ...