LIST OF FACTORY

  • CN – NMĐ Long An (chi nhánh nhà máy điều Long An): branch factory Long An
  • Xưởng KD hàng GTGT: roasted nuts factory
  • Xưởng Thành phẩm xuất khẩu: Sterilized natural factory
  • Xưởng sấy- bóc vỏ lụa: Processing kernel factory 02
  • Xưởng chế biến điều thô: Processing kernel factory 01