Lafooco thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2020

July 2, 2020

Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAFOOCO) thông báo đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 CBTT-về-viêc-ký-HĐ-kiểm-toán-2020.pdf

LAF Công bố thông tin về người giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ VIII (2020-2025)

June 1, 2020

Công Ty Lafooco công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Khải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VIII (2020-2025) và Biên bản họp của Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà Ngô Thị Kim Phụng giữ chức vụ Trư...