Facebook Cover
VGS SHOP
Amazon FBA
Shopee Banner Web
Shopping Now
Tiki web

THƯƠNG HIỆU LAFOOCO

Lafooco đã xây dựng và phát triển một di sản trong suốt 30 năm với tình yêu sâu sắc dành cho ngành điều và một tầm nhìn hướng đến ngành hạt nói chung từ những giá trị phát triển vững bền, kết hợp với công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Chúng tôi tự hào rằng Lafooco là một trong những thương hiệu tiên phong cung cấp những sản phẩm chất lượng hảo hạng trên toàn thế giới và phát triển các mối quan hệ hợp tác lâu dài với đối tác trên nhiều thị trường cao cấp bằng dịch vụ uy tín và minh bạch.

SẢN PHẨM

Sản phẩm hạt điều Lafooco được phân phối rộng khắp các hệ thống bán lẻ và siêu thị trên toàn quốc. Chúng tôi cũng xuất khẩu sang các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Úc, Châu Âu và nhiều nước khác.

Tin
mới

exchange
rates

British Pound

US Dollar

Euro

Japanese Yen