News

Cashew from the heart to the world

February 22, 2017

Farmers’ profits from cashew in 2016 are predicted to be much higher than in previous years, even though the harvest season has only just begun. Cashew is gradually proving its sustainability compared to other plants by maintaining its value and representing Vietnam’s national strength thr...

Chuyện những người “chung thủy” với cây điều

February 22, 2017

(NDH) Lợi nhuận trồng điều của nông dân vụ 2016 cao hơn hẳn các năm trước. Cây điều đang dần chứng minh sự ổn định của mình so với các loại cây khác khi luôn giữ vững giá trị và đại diện tiêu biểu cho thế mạnh quốc gia Vi...

FEATURE POSTS