OSCA

Sản phẩm mới

XEM CHI TIẾT

LAFOOCO

Doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa đầu tiên đối với tỉnh Long An và khu vực ĐBSCL, đồng thời cũng là đơn vị thứ 4 của cả nước tiến hành cố phần hóa

XEM CHI TIẾT

LAFOOCO

.....

XEM CHI TIẾT

LAFOOCO

Hạt điều rang

XEM CHI TIẾT

LAFOOCO

Nhân điều nguyên liệu

XEM CHI TIẾT
 • Giới thiệu
  • Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An tiền thân là Xí nghiệp Chế biến hàng xuất khẩu Long An - một Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập ...

   » XEM THÊM

 • Chất lượng
  •   Chính sách chất lượng được Tổng Giám đốc Công ty xây dựng, ban hành và phổ biến đến toàn thể nhân viên trong công ty. Tất ...

   » XEM THÊM